KKV godkände företagsförvärvet mellan Adelis Portfolio Holding och DataCenter Finland

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 18.12.2018 företagsförvärvet där Adelis Portfolio Holding II AB förvärvade DataCenter Finland Oy.

Adelis Portfolio Holding II AB är ett aktiebolag som ägs av det svenska riskkapitalbolaget Adelis Equity Partners. Adelis Equity Partners investerar i verksamheter bland annat på affärsmarknaden och inom IT-sektorn. DataCenter Finland Oy erbjuder tillsammans med sitt dotterbolag DataCenter Services Oy olika datacentertjänster till företagskunder i Finland. I DataCenters tjänsteutbud ingår bland annat tillgång till maskinsal och molntjänster samt i anslutning till dem övervakning, support och datasäkerhet.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett nämnvärt hinder för effektiv konkurrens på den finländska marknaden. Parterna i företagsförvärvet har ingen överlappande affärsverksamhet, och DataCenter Finlands marknadsandel är inte signifikant ens med tanke på det smalast möjliga marknadssegmentet.

  • Parternas affärshemligheter ingår i KKV:s beslut. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information: forskare Taru-Tuulia Tammi, tfn 029 505 3024, e-post förnamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv