KKV hyväksyi Alma Median ja Talentumin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 30.10.2015 yrityskaupan, jossa Alma Media Oyj hankki yksinomaisen määräysvallan Talentum Oyj:ssä.

Yrityskaupan molemmat osapuolet ovat mediakonserneja, jotka muun muassa kustantavat Suomessa lehtiä ja julkaisevat sisältöä lehtiensä digitaalisissa palveluissa. Lisäksi molemmat osapuolet myyvät mainos- ja ilmoittelutilaa painettuihin lehtiinsä ja digitaalisiin palveluihinsa. Alma Media kustantaa mm. Kauppalehteä, Aamulehteä ja Iltalehteä. Talentumin tunnetuimpia aikakauslehtiä ovat Talouselämä, Markkinointi & Mainonta, Tekniikka & Talous ja Tivi.

Molemmat osapuolet toimivat myös työpaikkailmoittelun markkinoilla. Almalla on työpaikkailmoittelua sanomalehtiensä lisäksi digitaalisessa Monster.fi -palvelussa. Talentumilla on työpaikkailmoittelua mm. painetussa Uratie-liitteessä ja digitaalisessa Uratie.fi -palvelussa.

KKV:n arvion mukaan Alman ja Talentumin mediatuotteet ovat ennemmin toisiaan täydentäviä kuin keskenään kilpailevia, ja mediamarkkinoille jää riittävästi vaihtoehtoisia kanavia sekä lukijoille, mainostajille että avoimia työpaikkoja ilmoittaville. Yrityskauppa ei siten KKV:n arvion mukaan estä olennaisesti kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto (nykyisin KKV) on aiemmin vuonna 2009 hyväksynyt Alma Median ja Talentumin välisen yrityskaupan, mutta järjestely peruuntui tuolloin.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.