KKV godkände företagsförvärv mellan Alma Media och Talentum

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 30.10.2015 ett företagsförvärv genom vilket Alma Media Oyj förvärvade uteslutande bestämmanderätt i Talentum Oyj.

Båda parterna i företagsförvärvet är mediekoncerner som bland annat förlägger tidningar i Finland och publicerar innehåll i tidningarnas digitala tjänster. De båda parterna säljer dessutom reklam- och annonsutrymme i sina tryckta tidningar och digitala tjänster. Alma Media förlägger bland annat Kauppalehti, Aamulehti och Iltalehti. Talentums mest kända tidskrifter är Talouselämä, Markkinointi & Mainonta, Tekniikka & Talous och Tivi.

De båda parterna är även verksamma inom jobbannonser. Alma publicerar jobbannonser i sina tidningar och i den digitala tjänsten Monster.fi. Talentum publicerar jobbannonser bl.a. i den tryckta bilagan Uratie och den digitala tjänsten Uratie.fi.

Enligt KKV:s bedömning är Almas och Talentums medieprodukter i högre grad kompletterande än sinsemellan konkurrerande, och på mediemarknaden finns tillräckligt med alternativa kanaler för läsare, annonsörer och dem som publicerar annonser om lediga tjänster även efter företagsaffären. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

Konkurrensverket (i dag Konkurrens- och konsumentverket KKV) godkände en företagsaffär mellan Alma Media och Talentum år 2009, men då inställdes arrangemanget.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.