KKV hyväksyi Atrian ja Kaivon Lihan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 12.9.2016 yrityskaupan, jossa Atria Oyj hankkii yksinomaisen määräysvallan Kaivon Liha Kaunismaa Oy:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Atrian liiketoimintoihin kuuluu teurastamotoimintaa sekä lihanjalostus- ja einesteollisuutta. Kaivon Liha harjoittaa naudanlihan käsittelyä ja tarjoaa tuotteita suurkeittiöille, teolliseen jatkokäsittelyyn ja vähittäiskaupalle suuntautuvaan tukkumyyntiin

Atrialla on vahva markkina-asema naudanlihan tukkumarkkinoilla Suomessa, ja yrityskaupan myötä sen markkinaosuus tukkumyynnistä kasvaa jonkin verran entisestään. Markkinaosuuden lisäys vähittäiskaupassa jää kuitenkin vähäiseksi. Lisäksi teolliseen jatkokäsittelyyn ja suurkeittiöille suuntautuvan naudanlihan tukkumyynnissä muut toimijat luovat kilpailupainetta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335.