KKV godkände Atrias förvärv av Kaivon Liha

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 12.9.2016 en företagsaffär som ger Atria Oyj uteslutande bestämmanderätt i företaget Kaivon Liha Kaunismaa Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Atrias affärsverksamheter omfattar slakteriverksamhet samt köttförädlings- och färdigmatsindustri. Kaivon Liha bedriver processbearbetning av nötkött och för storkök, industriell vidareförädling och partiförsäljning till minuthandeln.

Atria har en stark marknadsposition inom partihandeln med nötkött i Finland och till följd av företagsförvärvet blir marknadsandelen av partihandeln något större. Ökningen av marknadsandelen inom minuthandeln blir likväl obetydlig. Därtill kommer inom den industriella vidareförädlingen och partiförsäljningen av nötkött till storköken ett konkurrenstryck från andra aktörer.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn. 029 505 3335