KKV hyväksyi Attendon ja Mi-Hoivan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 20.10.2017 yrityskaupan, jossa Attendo Intressenter AB hankkii Mi-Hoiva Oy:n. Viraston selvitysten perusteella yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Attendo ja Mi-Hoiva toimivat sosiaalipalvelujen markkinoilla ja tarjoavat ikääntyneiden sosiaalipalveluja sekä kuntoutus- ja asumispalveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille.

Attendo on osa ruotsalaista Attendo AB -yritysryhmää. Mi-Hoiva harjoittaa operatiivista toimintaansa tytäryhtiö Mikeva Oy:n kautta.

KKV siirsi Attendon ja Mi-Hoivan välisen yrityskaupan jatkoselvitykseen heinäkuussa 2017, koska katsoi alustavien selvitystensä perusteella, että yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia sosiaalipalveluiden markkinoilla.

Jatkoselvityksessään KKV tarkasteli yrityskaupan vaikutuksia erityisesti ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille tarjottavassa tehostetussa palveluasumisessa, jossa yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa. Selvitysten perusteella ei voitu todeta, että osapuolet olisivat toisilleen erityisen läheisiä kilpailijoita tarkastelun kohteena olevilla markkinoilla.

Sosiaalipalveluiden markkinoille jää myös riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeenkin. Vaikka alalla on tapahtunut ketjuuntumista, markkinoilla toimii edelleen lukuisia paikallisia ja alueellisia toimijoita sekä suurempia yrityksiä, jotka luovat kilpailupainetta markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.