KKV hyväksyi CGI:n ja Affecton yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 25.9.2017 yrityskaupan, jossa CGI Nordic Investments Limited hankkii Affecto Oyj:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

CGI Nordic Investments Limited on CGI Group Inc.:n tytäryhtiö. CGI Group tarjoaa informaatioteknologiaan ja liiketoimintaprosesseihin liittyviä palveluja, kuten järjestelmäintegraatioita sekä sovellusohjelmistokehitystä ja -ylläpitoa. Suomessa CGI Group toimii CGI Suomi Oy:n kautta.

Affectotuottaa liiketoimintatiedon hallintaan ja tiedonhallintaan keskittyviä ratkaisua yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille. Lisäksi Affecto tarjoaa karttoihin ja muihin paikkatietoa sisältäviin tuotteisiin liittyviä paikkatietoaineistoja sekä paikkatietoalan ohjelmistoja ja järjestelmiä.

KKV:n markkinaselvityksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä, että CGI:n ja Affecton yrityskauppa aiheuttaisi kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia. Yrityskaupan jälkeenkin IT-palveluiden markkinoille jää lukuisia kilpailijoita.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.