KKV godkände företagsförvärvet mellan CGI och Affecto

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 25.9.2017 en företagsaffär enligt vilken CGI Nordic Investments Limited förvärvar Affecto Oyj. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsaffären inte på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden eller dess väsentliga delar på det sätt som avses i konkurrenslagen.

CGI Nordic Investments Limited är dotterbolag till CGI Group Inc. CGI Group tillhandahåller tjänster i anslutning till informationsteknik och affärsprocesser, såsom systemintegrationer samt utveckling och underhåll av applikationsprogram. I Finland verkar CGI Group via CGI Suomi Oy.

Affecto producerar lösningar som fokuserar på hantering av affärsdata och informationshantering för kunder inom den privata och offentliga sektorn. Vidare tillhandahåller Affecto geografiskt datamaterial för kartor och andra produkter som innehåller geografiska data samt programvaror och system för branschen.

Utifrån KKV:s marknadsutredning kan man inte dra en sådan slutsats att företagsförvärvet mellan CGI och Affecto på ett märkbart sätt skulle hindra konkurrensen på den finländska marknaden på det sätt som avses i konkurrenslagen. Även efter företagsförvärvet kommer det att finnas ett stort antal konkurrenter på marknaden för IT-tjänster.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.