KKV hyväksyi ehdollisena kananmuna-alan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 21.10.2014 ehdollisena yrityskaupan, jossa tanskalainen DAVA Foods Holding A/S hankkii määräysvallan suomalaisessa Muna Foods Oy:ssä. Muna Foods on perustettava yhtiö, johon noin 150 suomalaisen kananmunatuottajan omistama tuottajaosuuskunta Munakunta siirtää järjestelyn yhteydessä liiketoimintansa. Kaupan hyväksynnän ehtona oli, että Munakunnan vähemmistöomistus kananrehua valmistavassa Rehuxissa myydään kaupan osapuolista riippumattomalle taholle.

DAVA Foods Holding A/S on osa tanskalaista maatalousalalla toimivaa Danish Agro –konsernia, jonka munatuoteryhmään kuuluvat ennestään Tanskassa toimiva Hedegaard Foods A/S ja Ruotsissa toimiva Svenska Lantägg Ab. Yrityskaupan myötä Danish Agro saa määräysvallan myös Suomessa ja Virossa toimivassa Muna Foods Oy:ssä. Samaan konserniin kuuluva Hankkija Oy valmistaa Suomessa kananrehua, ja sillä on vahva asema myös muissa maatalouskaupan tuotteissa Suomessa (ks. Kilpailuviraston tiedote 14.12.2012).

Jos yrityskauppa olisi hyväksytty sellaisenaan ilman ehtoja, se olisi KKV:n arvion mukaan rajoittanut olennaisesti tehokasta kilpailua kananmuna-alalla. Kananrehun markkinat ovat Suomessa varsin keskittyneet, ja alalla on tällä hetkellä erittäin vähän toimijoita.

Kilpailuongelma pystyttiin ratkaisemaan sillä, että Danish Agro sitoutui myymään vähemmistöomistuksen kananrehua valmistavassa Rehuxissa yrityskaupan osapuolista riippumattomalle taholle. Sitoumuksella varmistettiin se, että Danish Agron lähes ainoa kilpailija Rehux säilyy itsenäisenä vaihtoehtona kananrehun markkinoilla Suomessa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy lukuisia osapuolten liikesalaisuuksia ja päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu. Julkinen versio päätöksestä julkaistaan viraston verkkosivuilla heti kun se on valmistunut.

Julkinen versio päätöksestä