KKV hyväksyi Fennian ja Folksamin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 25.10.2018 yrityskaupan, jossa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia hankkii Folksam Skadeförsäkring Ab:n koko osakekannan. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on suomalaisen Fennia-konsernin emoyhtiö. Fennia-konserniin kuuluvat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja ja vaihtoehtoisrahastojen hallinnointipalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy sekä sen tytäryhtiö Fennia Kiinteistökehitys Oy ja lisäarvopalveluita konserniyhtiöiden asiakkaille tarjoava Fennia-palvelu Oy.

Folksam Skadeförsäkring Ab on suomalainen vahinkovakuutusyhtiö, joka kuuluu ruotsalaiseen Folksam Omsesidig Sakförsäkring -konserniin. Folksam tarjoaa vahinkovakuutuksia yksityis- ja yritysasiakkaille Suomessa.

KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. Keskittymän markkinaosuus ei kasva merkittävästi millään vakuutustoimialan markkinalla, ja markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin useita toimijoita, joista osalla on keskittymää suuremmat markkinaosuudet. Yrityskauppa ei KKV:n arvion mukaan olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Taru-Tuulia Tammi, p. 029 505 3024
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.