KKV godkände företagsaffären mellan Fennia och Folksam

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 25 oktober 2018 företagsaffären där Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia förvärvar Folksam Skadeförsäkring Ab:s hela aktiekapital. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsaffären inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är moderbolag till finländska Fenniakoncernen. Fenniakoncernen omfattar Fennia vars specialområde är skadeförsäkringar, Fennia Liv som har specialiserat sig på frivilliga liv-, spar- och pensionsförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning som erbjuder kapitalförvaltningstjänster och administrationstjänster för alternativa investeringsfonder samt Fennia-service Ab som erbjuder tilläggstjänster för koncernbolagens kunder.

Folksam Skadeförsäkring Ab är ett finländskt skadeförsäkringsföretag som hör till den svenska koncernen Folksam Ömsesidig Sakförsäkring. Folksam erbjuder skadeförsäkringar för privat- och företagskunder i Finland.

I KKV:s marknadsutredning framkom inte att företagsaffären skulle ha skadliga effekter. Koncentrationens marknadsandel växer inte betydligt på någon marknad i försäkringsbranschen, och även efter företagsaffären finns det flera aktörer på marknaden av vilka en del har större marknadsandelar än koncentrationen. KKV bedömer att företagsaffären inte väsentligt hindrar konkurrens på den finländska marknaden.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • Forskare Taru-Tuulia Tammi, tfn 029 505 3024
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.