KKV hyväksyi Finnair Oyj:n ja Nordic Regional Airlines AB:n yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 14.8.2015 yrityskaupan, jossa Finnair Oyj hankki määräysvallan Nordic Regional Airlines AB:ssä.

Finnair ja Flybe Group Plc perustivat Nordic Regional Airlines AB:n vuonna 2011 nimellä Flybe Nordic AB. Operatiivisesta toiminnasta vastasi Flybe Finland Oy. Finnair on operoinut 16.6.2015 alkaen aiemmin Flybe Finlandin nimellä toteutettua liiketoimintaa nimellä Nordic Regional Airlines Oy (”Norra”).

KKV hyväksyi 29.1.2015 yritysjärjestelyn, jossa yhtäältä Finnair ja toisaalta Staffpoint Holding Oy ja Oy G.W. Sohlberg Ab yhdessä käyttävät yhteistä määräysvaltaa Nordic Regional Airlines AB:ssä.  Järjestely ei kuitenkaan toteutunut. Nyt käsillä olevassa yrityskaupassa Finnair hankkii yksinomaisen määräysvallan Nordicissa. KKV on myöntänyt Finnairille luvan yrityskaupan täytäntöönpanoon ennen viraston lopullista päätöstä asiassa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.