KKV godkände företagsförvärvet mellan Finnair Abp och Nordic Regional Airlines AB

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 14.8.2015 ett företagsförvärv där Finnair Abp förvärvar bestämmanderätten i Nordic Regional Airlines AB.

Finnair och Flybe Group Plc grundade Nordic Regional Airlines AB 2011 under namnet Flybe Nordic AB. Flybe Finland Oy svarade för den operativa verksamheten. Finnair har sedan 16.6.2015 drivit affärsrörelsen i tidigare Flybe Finland under namnet Nordic Regional Airlines Oy (”Norra”).

KKV godkände 29.1.2015 affärsarrangemanget där å ena sidan Finnair och å andra sidan Staffpoint Holding Oy och Oy G.W. Sohlberg Ab tillsammans använder den gemensamma bestämmanderätten i Nordic Regional Airlines AB.   Arrangemanget verkställdes emellertid inte. I det nu aktuella företagsförvärvet skaffar Finnair ensam bestämmanderätt i Nordic. KKV har gett Finnair tillstånd till att genomföra företagsförvärvet före verkets slutliga beslut i ärendet.

Enligt KKV:s bedömning inverkar inte företagsförvärvet på konkurrensläget på marknaden. De marknadsaktörer som KKV har hört anser inte heller att företagsförvärvet har skadliga effekter på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.