KKV hyväksyi Finnairin, Staffpointin ja Kilcon Nordic Regional Airlinesia koskevan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 18.11.2015 yrityskaupan, jossa Finnair Oyj, Staffpoint Holding Oy ja Kilco Oy hankkivat määräysvallan Nordic Regional Airlines AB:ssa (entinen Flybe Nordic AB).

Ennen nyt hyväksyttyä yrityskauppaa KKV hyväksyi 29.1.2015 yritysjärjestelyn, jossa Staffpoint Holding Oy:n ja Oy G.W. Sohlberg Ab:n oli määrä tulla Finnair Oyj:n ohella osakkaiksi Nordic Regional Airlines AB:hen (”Nordic”). Järjestely ei kuitenkaan toteutunut. Tämän jälkeen KKV hyväksyi 14.8.2015 yritysjärjestelyn, jossa Finnair hankki yksinomaisen määräysvallan Nordicissa.

Nyt käsillä olevassa yrityskaupassa Finnair luopuu yksinomaisesta määräysvallasta Nordicissa jakamalla toiminnallisesti itsenäisen yhteisyrityksen määräysvallan Staffpointin ja Kilcon kanssa. Finnair myy 60 % omistamistaan osakkeista Staffpointille ja Kilcolle. Yhteisyrityksen perustamisen jälkeen Finnairin omistusosuus on 40 %, Staffpointin 45 % ja Kilcon 15 %.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei estä olennaisesti kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Finnairilla on jo tällä hetkellä yksinomainen määräysvalta Nordicissa, mistä johtuen yhtiöiden välillä ei ole kilpailuasetelmaa. Staffpointin ja Kilcon mukaantulo yhteisen määräysvallan käyttäjiksi ei ole kilpailun kannalta ongelmallista.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.