KKV godkände ett företagsförvärv mellan Finnair, Staffpoint och Kilco, som gäller Nordic Regional Airlines

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 18 november 2015 ett företagsförvärv där Finnair Abp, Staffpoint Holding Oy och Kilco Oy förvärvar bestämmanderätten i Nordic Regional Airlines AB (tidigare Flybe Nordic AB).

Innan det nu godkända företagsförvärvet godkände KKV den 29 januari 2015 ett företagsarrangemang där Staffpoint Holding Oy och Oy G.W. Sohlberg Ab vid sidan av Finnair Abp skulle bli delägare i Nordic Regional Airlines AB (”Nordic”). Arrangemanget verkställdes emellertid inte. Efter detta godkände KKV den 14 augusti 2015 ett företagsarrangemang där Finnair skaffade ensam bestämmanderätt i Nordic.

I det nu aktuella företagsförvärvet avstår Finnair ensam bestämmanderätt i Nordic genom att dela bestämmanderätten i det funktionellt självständiga samföretaget med Staffpoint och Kilco. Finnair avyttrar 60 procent av sitt aktieinnehav till Staffpoint och Kilco. Efter etableringen av samföretaget är Finnairs ägarandel 40 procent, Staffpoints 45 procent och Kilcos 15 procent.

Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av denna. Finnair har redan ensam bestämmanderätt i Nordic, varför det inte råder någon konkurrenssituation mellan bolagen. Staffpoints och Kilcos inträde som användare av den gemensamma bestämmanderätten är inte problematiskt med tanke på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.