KKV hyväksyi Fortumin ja Hafslundin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 8.6.2017 yrityskaupan, jossa Fortum Oyj hankkii norjalaiset energia-alan yhtiöt Hafslund Marked AS:n, Hafslund Varme AS:n ja Klemetsrudanlegget AS:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla, sillä yrityskaupan osapuolten markkinaosuuksien kasvu jää tarkastelluilla sähkömarkkinoilla ja alalla toimii lukuisia muita energiayhtiöitä.

Fortum Oyj on Pohjoismaissa ja Baltian alueella sekä Venäjällä ja Puolassa toimiva energiayhtiö, jonka ydinliiketoiminta kattaa sähkön ja lämmön tuotannon ja myynnin sekä muita energiaan liittyviä palveluja.

Hafslund Marked ja Hafslund Varme ovat Oslon kaupungin omistamia energiayhtiötä. Hafslund Marked toimii Suomessa sähkön vähittäismyynnin markkinalla tytäryhtiönsä Kotimaan Energia Oy:n kautta sekä lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Espanjassa. Hafslund Varme tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Oslossa ja sen lähialueilla.

Klemetsrudanlegget AS on Oslon kaupungin omistama energiayhtiö, joka tuottaa kaukolämpöä Oslon kaukolämpöverkkoon sekä pieniä määriä sähköä jätevoimalassaan.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.