KKV hyväksyi Hankkijan ja Eepee Agrin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 19.6.2017 yrityskaupan, jossa Hankkija Oy ostaa Eepee Agri Oy:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua, sillä Hankkijalla ja Eepee Agrilla on liiketoiminnoissaan vain vähäisiä päällekkäisyyksiä. Hankkija toimii pääasiassa tukkukaupan portaalla ja Eepee Agri sen jälleenmyyjänä Etelä-Pohjanmaan alueella.

Hankkija on tanskalaiseen Danish Agro -yritysryhmään kuuluva maataloustuotteiden ja -koneiden kauppaa harjoittava yritys.

Eepee Agri on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan omistama yritys, joka harjoittaa maatalous-, rauta-, vilja-, puutarha- ja öljytuotteiden kauppaa. Etelä-Pohjanmaalla Eepee Agri toimii Hankkijan jälleenmyyjänä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Pontus Ranta, puhelin 029 505 3747, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.