KKV godkände Hankkijas förvärv av Eepee Agri

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 19.6.2017 ett företagsförvärv där Hankkija Oy förvärvar Eepee Agri Oy. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen, eftersom Hankkija och Eepee Agri endast i liten omfattning har överlappande affärsverksamhet. Hankkija verkar främst inom partihandel och Eepee Agri är dess återförsäljare i Södra Österbotten.

Hankkija är ett företag som ingår i den danska företagsgruppen Danish Agro och som idkar handel med lantbruksprodukter och -maskiner.

Eepee Agri är ett företag som ägs av Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa och som idkar handel med lantbruks-, järnvaru-, spannmåls-, trädgårds- och oljeprodukter. I Södra Österbotten är Eepee Agri Hankkijas återförsäljare.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, telefon 029 505 3747, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.