KKV hyväksyi Keskon ja K-Rauta Äimäraution yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 23.10.2018 yrityskaupan, jossa Kesko Oyj hankkii K-Rauta Äimäraution koko liiketoiminnan J & A Antikka Oy:ltä.

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö, joka toimii Suomessa päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kesko tytäryhtiöineen ja itsenäiset K-kauppiaat muodostavat yhdessä K-Ryhmän.

K-Rauta Äimärautio on K-Rauta -ketjuun kuuluva kauppiasjohtoinen rautakauppa, joka tarjoaa rakentamisen, remontoinnin, pihan ja puutarhan sekä sisustamisen ja kodin kalustamisen tuotteita ja palveluita kuluttaja- ja ammattiasiakkaille. Nykyinen kauppias on irtisanonut K-Rauta Äimärautiota koskevan ketjusopimuksen.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolet toimivat suurimmilta osin myyntiportaan eri tasoilla, ja horisontaalista päällekkäisyyttä osapuolten liiketoiminnassa syntyy vain vähäisesti verkkokaupassa tapahtuvan jälleenmyynnin osalta. Lisäksi järjestely on tarkoitettu väliaikaiseksi, sillä Kesko aikoo siirtää kohteen uudelle kauppiaalle mahdollisimman pian.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Taru-Tuulia Tammi, p. 029 505 3024
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.