KKV godkände företagsförvärvet mellan Kesko och K-Rauta Äimärautio

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 23.10.2018 ett företagsförvärv där Kesko Abp förvärvade K-Rauta Äimärautios hela affärsverksamhet av J & A Antikka Oy.

Kesko är ett finländskt börsbolag inom handeln som i Finland är verksamt inom dagligvaruhandeln, bygg- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Kesko och dess dotterbolag samt självständiga K-köpmän utgör tillsammans K-Gruppen.

K-Rauta Äimärautio är en köpmansledd järnhandel i K-Rauta -kedjan som erbjuder produkter och tjänster för byggande, renovering, gård och trädgård samt inredning och hemmöblering för konsument- och yrkeskunder. Den nuvarande köpmannen har sagt upp kedjeavtalet som rör K-Rauta Äimärautio.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Parterna i företagsförvärvet är till största delen verksamma på olika nivåer inom försäljning, och det finns endast en liten horisontell överlappning mellan parternas affärsverksamhet i fråga om återförsäljning via näthandeln. Arrangemanget är även avsett att vara tillfälligt, eftersom Kesko har för avsikt att överföra objektet till en ny köpman så snabbt som möjligt.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Taru-Tuulia Tammi, tfn 029 505 3024,
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.