KKV hyväksyi Keskon ja Oriolan terveys-, kauneus- ja hyvinvointialan yhteisyrityksen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 26.6.2017 yrityskaupan, jossa Kesko Oyj ja Oriola Oyj perustavat yhteisyrityksen. Viraston arvion mukaan yhteisyritys voi johtaa tehokkuusetuihin, kuten laajempaan tuotevalikoimaan kuluttajille. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yhteisyritys tulee kohtaamaan kilpailupainetta muilta kauneus-, terveys- ja hyvinvointituotealan toimijoilta.

Kesko on päivittäistavarakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan erikoistunut yritys. Oriola toimii Suomessa lääkealan jakelijana, jakelu- ja varastointipalvelujen tarjoajana sekä tukkumyyjänä. Tukkumarkkinoilla Oriola myy tuotteita ja palveluja sairaaloille ja apteekeille. Kesko ei toimi lainkaan lääkealalla.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa kauneus-, terveys- ja hyvinvointituotteiden, kuten kosmetiikan, hygieniatuotteiden ja ravintolisien vähittäiskaupassa, tukkukaupassa ja vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla.

Yhteisyrityksen suunniteltuun tuotevalikoimaan kuuluisi muun muassa kosmetiikka, vartalonhoito- ja puhdistustuotteet, hygienia- ja intiimituotteet, ravintolisät, välipalat, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, makeiset, virvoitusjuomat ja nikotiinivalmisteet.

Keskon ja Oriolan yrityskauppa kuuluu EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen soveltamisalaan. Euroopan komissio siirsi tapauksen käsittelyn Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toukokuussa 2017. KKV sovelsi tutkinnassaan kansallista yrityskauppavalvontaa koskevaa lainsäädäntöä.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä