KKV godkände Keskos och Oriolas samföretag inom hälsa, skönhet och välbefinnande

Den 26 juni 2017 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Kesko Abp och Oriola Abp grundar ett samföretag. KKV bedömer att samföretaget kan leda till effektivitetsfördelar, såsom ett bredare produktutbud för konsumenterna. Enligt KKV:s bedömning hindrar affären inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, konkurrensen på den finländska marknaden. Samföretaget kommer att möta konkurrenstryck från andra aktörer med produkter för hälsa, skönhet och välbefinnande.

Kesko har specialiserat sig på dagligvaruhandel, handel inom byggande och husteknik och på bilhandel. Oriola är en distributör och grossist som tillhandahåller distributions- och lagertjänster inom läkemedelsbranschen i Finland. På grossistmarknaden säljer Oriola produkter och tjänster till sjukhus och apotek. Kesko har ingen verksamhet inom läkemedelsbranschen.

När det gäller produkter för hälsa, skönhet och välbefinnande, såsom kosmetika, hygienprodukter och näringstillskott, har parterna i affären överlappande verksamhet inom detaljhandeln, partihandeln och på upphandlingsmarknaden för detaljhandeln.

Samföretagets planerade produktsortiment ska omfatta bland annat kosmetika, kroppsvårds- och kroppsrengöringsprodukter, hygien- och intimprodukter, näringstillskott, snacks, funktionella livsmedel, sötsaker, läskedrycker och nikotinpreparat.

Affären mellan Kesko och Oriola hör till tillämpningsområdet för EG:s förordning om kontroll av företagskoncentrationer. I maj 2017 hänsköt Europeiska kommissionen behandlingen av fallet till Konkurrens- och konsumentverket. I sin utredning tillämpade KKV den nationella lagstiftningen om tillsynen av företagsförvärv.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.