KKV hyväksyi Lakeside Auroran, Itäkeskuksen ja Wereldhaven yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 2.11.2018 yrityskaupan, jossa Lakeside Aurora Oy hankkii Itäkeskus Holding Oy:n ja Wereldhave Finland Oy:n koko osakekannan. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Lakeside Aurora Oy on yrityskauppaa varten perustettu yhtiö, jonka pääomistajia ovat Morgan Stanley Real Estate Investingin hallinnoimat kiinteistösijoitusrahastot.

Itäkeskus Holding Oy:n ja sen tytäryhtiön Kauppakeskus Itäkeskus Oy:n sekä Wereldhave Finland Oy:n liiketoiminta koostuu kauppakeskus Itiksen toimitilakiinteistöjen vuokraamisesta, hallinnoinnista ja ylläpidosta.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupalla ei ole horisontaalisia vaikutuksia kiinteistösijoitusmarkkinoihin, sillä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on erittäin vähäinen. Suomen kiinteistösijoittamisen markkinoilla on myös useita keskittymää suurempia kilpailijoita.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

  • tutkija Taru-Tuulia Tammi, p. 029 505 3024, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.