KKV godkände företagsförvärv mellan Lakeside Aurora, Itäkeskus och Wereldhave

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 2.11.2018 ett företagsförvärv genom vilket Lakeside Aurora Oy förvärvar hela aktiestocken i Itäkeskus Holding Oy och Wereldhave Finland Oy. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Lakeside Aurora Oy är ett för företagsförvärvet grundat bolag vars huvudägare är fastighetsfonder som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing.

Itäkeskus Holding Oy:s och dess dotterbolag Kauppakeskus Itäkeskus Oy:s samt Wereldhave Finland Oy:s affärsverksamhet består av uthyrning, förvaltning och underhåll av lokalfastigheter i köpcentret Itis.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för en effektiv konkurrens på den finländska marknaden. Företagsförvärvet har inga horisontella verkningar på fastighetsplaceringsmarknaden, för parternas sammanlagda marknadsandel är mycket liten. På fastighetsplaceringsmarknaden i Finland finns även flera konkurrenter som är större än denna affärskoncentration.

I det beslut som KKV meddelat ingår affärshemligheter om parterna. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Taru-Tuulia Tammi, tfn 029 505 3024, e-post förnamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.