KKV hyväksyi Länsiauton ja Opel Finlandin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 22.10.2018 yrityskaupan, jossa Länsiauto Oy hankkii Opel Finland Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Länsiauto-konsernin pääasiallisena toimialana on henkilöautojen, pakettiautojen, autotarvikkeiden ja varaosien vähittäiskauppa sekä autojen korjaus- ja huoltotoiminta. Länsiauto-konserni edustaa jälleenmyyjänä muun muassa Opel-merkkisiä autoja.

Opel Finlandin toimialana on Opel-merkkisten henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen sekä Opel ja Chevrolet -lisävarusteiden, varaosien ja tarvikkeiden maahantuonti sekä tukkumyynti.

Yrityskauppa yhdistää kaksi autoalan toimijaa, jotka toimivat eri tuotantoportailla. Kun otetaan huomioon yrityskaupan vertikaalinen luonne, osapuolten markkina-asema ja kilpailevien toimijoiden huomattava lukumäärä, ei yrityskauppa KKV:n arvion mukaan olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

  • Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

  • tutkija Taru-Tuulia Tammi, p. 029 505 3024
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.