KKV godkände företagsaffären mellan Länsiauto och Opel Finland

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 22 oktober 2018 en företagsaffär där Länsiauto Oy förvärvar Opel Finland Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Länsiautokoncernens huvudsakliga verksamhetsområde är detaljhandel med personbilar, paketbilar, biltillbehör och reservdelar samt reparation och underhåll av bilar. Länsiauto-koncernen fungerar bl.a. som återförsäljare av bilar av märket Opel.

Opel Finlands verksamhetsområde är import och partiförsäljning av personbilar och nyttofordon av märket Opel samt import och partiförsäljning av Opel- och Chevrolet-tilläggsutrustning, reservdelar och tillbehör.

Företagsaffären förenar två aktörer i bilbranschen. Aktörerna driver sin verksamhet på två olika nivåer i produktionskedjan. Då man tar företagsförvärvets vertikala natur, parternas ställning på marknaden och det stora antalet konkurrerande aktörer i beaktande, anser KKV att företagsförvärvet inte väsentligt förhindrar konkurrensen på den finländska marknaden.

I KKV:s beslut ingår affärshemligheter för parterna. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Taru-Tuulia Tammi, tfn 029 505 3024,
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.