KKV hyväksyi Lantmännenin ja K-maatalouden yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 26.5.2017 yrityskaupan, jossa Lantmännen Ekonomisk Förening hankkii Sörnäisten Portti Oy:n, johon K-maatalouden liiketoiminta on yhtiöitetty. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolet toimivat maatalouskaupan markkinoilla, mutta päällekkäisyydet niiden liiketoiminnoissa rajoittuvat pääosin mallasohran hankintamarkkinalle.

Lantmännen Ekonomisk Förening on ruotsalainen maanviljelysosuuskunta, joka toimii yli 20 maassa. Suomessa Lantmännen omistaa leipomot Vaasan Oy:n ja Oy Lantmännen Unibake Ab Finlandin. Lisäksi Lantmännen omistaa osan juoma- ja panimoteollisuudelle maltaita valmistavasta Viking Malt Oy:stä.

Sörnäisten Portti Oy on Kesko Oyj:n omistama yhtiö, johon on yhtiöitetty K-maatalouden liiketoiminta. K-maatalous myy tuotantotarvikkeita, koneita ja laitteita maatalouden tarpeisiin sekä harjoittaa viljakauppaa.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa mallasohran hankinnassa.  KKV:n arvion mukaan yrityskaupan jälkeenkin markkinoilla toimii useita muita mallasohran ostajia. Yrityskaupan osapuolilla on myös kannustin ylläpitää riittävää mallasohran tuotantoa Suomessa, mikä rajoittaa yrityskaupalla muodostuvan keskittymän mahdollisuuksia alentaa mallasohran hankintahintaa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Pontus Ranta, puhelin 029 505 3747, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.