KKV hyväksyi Lantmännenin ja Raisioagron yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 23.10.2018 yrityskaupan, jossa Lantmännen Agro Oy hankkii Raisioagro Oy:n rehujen valmistuksen sekä niiden ja muiden maataloudessa käytettävien tuotantopanosten jälleenmyynnin liiketoiminnan. Yrityskauppa voitiin hyväksyä, koska KKV:n kesällä 2018 tunnistama kilpailun kannalta ongelmallinen markkina oli nyt jätetty yrityskaupan ulkopuolelle.

Lantmännen Agro Oy on Lantmännen Ekonomisk Föreningenin omistama Suomessa toimiva maatalouskaupan toimija. Lantmännen Agro Oy tarjoaa asiakkailleen neljää erilaista palvelu- ja hyödykekokonaisuutta, joita ovat viljelyohjelma, karjatilaohjelma, Toimiva Kone ja viljakauppa. Yhtiön toimintaa harjoittaa 41 ketjuyrittäjää 76 toimipaikassa.

Raisioagro Oy on osa elintarvike- ja rehuliiketoimintaa harjoittavaa Raisio-konsernia. Raisioagro Oy toimii valtaosin naudan- ja kalanrehun, mutta myös vähäisessä määrin poron-, hevos-, lampaan- ja riistanrehun valmistuksessa sekä jälleenmyynnissä. Lisäksi Raisiagro Oy toimii muun muassa lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden sekä poltto- ja voiteluaineiden jälleenmyynnissä.

Yrityskauppa ilmoitettiin KKV:lle alun perin 21.6.2018. Virasto siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 23.7.2018, koska alustavan arvion mukaan yrityskaupalla olisi ollut haitallisia vaikutuksia erityisesti säilörehun pakkaustuotteiden markkinoilla. Lantmännen Agro peruutti jatkokäsittelyn aikana alkuperäisen ilmoituksen ja muutti järjestelyä siten, että ongelmalliseksi tunnistettu liiketoiminta jätettiin yrityskaupan ulkopuolelle ja ilmoitti kaupan uudestaan KKV:lle 8.10.2018.

KKV:n arvion mukaan uudelleen ilmoitettu yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Lantmännen Agron ja Raisioagron toiminnan erilaisuudesta johtuen niiden markkinaosuus naudanrehun jälleenmyynnin markkinalla pysyy maltillisena. Lisäksi markkinoilla on kilpailevia jälleenmyyjiä, jotka voivat tuottaa keskittymälle kilpailupainetta. Viraston selvitysten mukaan yrityskauppa ei myöskään aiheuta kilpailuongelmia muiden maataloudessa käytettävien tuotantopanosten jälleenmyynnin markkinoilla tai rehuviljan hankinnan ja naudanrehun tuotannon markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
    apulaisjohtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.