KKV hyväksyi Mehiläisen ja Mainio Vireen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt 6.7. yrityskaupan, jossa Mehiläinen Oy hankkii Vire Care Oy:n.

Mehiläinen ja Mainio Vire toimivat sosiaalipalveluiden markkinoilla Suomessa. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla, vaikka yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisiä toimintoja.

Mehiläinen Oy tarjoaa lääketieteellisiä palveluja sekä terveys- ja sosiaalipalveluita kuten vanhus-, vammais-, lastensuojelu- ja mielenterveyskuntoutuspalveluita.

Vire Care Oy on Mainio Care -konsernin ja sen alakonsernin Mainio Vire -konsernin emoyhtiö. Mainio Vire tarjoaa hoivapalveluita kuten vanhusten, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluja. Lisäksi Mainio Vire tarjoaa ennaltaehkäiseviä perhepalveluita ja avo- ja jälkihuollon palveluita lastensuojelun asiakkaille.

Mehiläisen ja Mainio Vireen toiminnoissa on päällekkäistä toimintaa ikääntyneiden palveluissa, mielenterveyskuntoutuspalveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelupalveluissa.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei estä kilpailua, sillä markkinoilla toimii yrityskaupan jälkeenkin useita julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, jotka luovat kilpailupainetta alalle.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335