KKV godkände Mehiläinens förvärv av Mainio VireKKV godkände Mehiläinens förvärv av Mainio Vire

Den 6.7 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär som innebär att Mehiläinen Oy förvärvar Vire Care Oy.

Mehiläinen och Mainio Vire är verksamma på socialtjänstmarknaden i Finland. Enligt KKV:s bedömning får företagsförvärvet inga betydande skadliga konsekvenser för konkurrensen på den finska marknaden, trots att parterna i förvärvet har överlappande verksamheter.

Mehiläinen Oy erbjuder medicinska tjänster samt hälso- och socialvårdstjänster såsom tjänster inom äldre- och handikappomsorg, barnskydd samt inom rehabilitering för psykiskt sjuka.

Vire Care Oyär ett dotterbolag till Mainio Care-koncernen och dess underkoncern Mainio Vire. Mainio Vire erbjuder vårdtjänster som till exempel boendetjänster för äldre, handikappade och personer som rehabiliteras från psykisk sjukdom eller beroende. Dessutom erbjuder Mainio Vire förebyggande familjetjänster och tjänster inom öppen- och eftervård för klienter inom barnskydd.

Mehiläinens och Mainio Vires verksamheter är överlappande vad gäller tjänster för äldre, rehabilitering för psykiskt sjuka, tjänster för handikappade samt tjänster inom barnskydd.

Enligt KKV:s bedömning utgör förvärvet inget konkurrenshinder, eftersom det även efter förvärvet finns fler offentliga och privata aktörer samt aktörer från tredje sektorn på marknaden, som skapar konkurrens i branschen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335