KKV hyväksyi Orklan ja Kotipizzan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 20.12.2018 yrityskaupan, jossa Orkla ASA hankkii Kotipizza Group Oyj:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Orkla ASA on Oslon pörssiin listattu Pohjoismaissa ja Baltian alueella toimiva päivittäistavarakaupan tuotemerkkien toimittaja, jonka liiketoiminnan painopiste on kuluttajille suunnatuissa tuotemerkeissä. Suomessa Orkla toimii muun muassa elintarvikealalla sekä leipomo- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineiden maahantuonnissa ja tukkumyynnissä.

Helsingin pörssiin listattu Kotipizza Group Oyj on Kotipizza Group -konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat ravintolaketjut Kotipizza Oyj, Chalupa Oy, The Social Burger Joint Oy ja No Pizza Oy sekä konsernin eri ketjujen hankinnoista vastaava ja tukkuliiketoimintaa harjoittava Helsinki Foodstock Oy.

Yrityskauppa ei KKV:n arvion mukaan olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla on liiketoiminnoissaan ainoastaan hyvin vähäisiä päällekkäisyyksiä, eikä yritysjärjestely muuta markkinoiden rakennetta merkittävästi millään yrityskaupan kannalta relevanttien markkinoiden osa-alueella.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.