KKV godkände företagsförvärvet mellan Orkla och Kotipizza

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 20.12.2018 företagsförvärvet där Orkla ASA förvärvade Kotipizza Group Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Orkla ASA är en leverantör inom varumärkesprodukter till dagligvaruhandel som har noterats på börsen i Oslo och med verksamhet i Norden och Baltikum. Affärsverksamhetens fokus ligger på varumärken som riktar sig till konsumenter. I Finland har Orkla verksamhet inom bland annat livsmedelsbranschen samt export och grossistförsäljning inom bageri- och livsmedelsindustrin.

Kotipizza Group Oyj har noterats på börsen i Helsingfors och är moderbolag i koncernen Kotipizza Group. I koncernen ingår restaurangkedjorna Kotipizza Oyj, Chalupa Oy, The Social Burger Joint Oy och No Pizza Oy samt Helsinki Foodstock Oy som bedriver grossistverksamhet och ansvarar för de olika kedjornas anskaffningar.

Företagsförvärvet hindrar inte på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden. Parternas affärsverksamhet är överlappande bara till en liten del, och företagsförvärvet kommer inte väsentligt att förändra marknadens struktur när det gäller något delområde inom de marknader som är relevanta med tanke på förvärvet.

Parternas affärshemligheter ingår i KKV:s beslut. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information: forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv