KKV hyväksyi Pane Invest AB:n ja Vaasan-konsernin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 8.4.2015 yrityskaupan, jossa Lantmännen Ekonomisk Föreningen hankki kokonaan omistamansa Pane Invest AB:n kautta yksinomaisen määräysvallan Vaasan-konsernin emoyhtiössä Lion/Visor Lux 1 Sàrl:ssä.

Yrityskaupan osapuolet toimivat Suomessa leipomoalalla.KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei estä olennaisesti kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Selvityksissä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä