KKV har godkänt ett företagsförvärv mellan Pane Invest AB och koncernen Vaasan

Den 8 april 2015 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ett företagsförvärv genom vilket Lantmännen Ekonomisk Förening via sitt helägda bolag Pane Invest AB förvärvade ensam bestämmanderätt i Vaasan-koncernens moderbolag Lion/Visor Lux 1 Sàrl.

Parterna i företagsförvärvet fungerar i bageribranschen i Finland.Enligt KKV:s bedömning förhindar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av denna. I utredningen framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.