KKV hyväksyi Postin ja SOLEMOn yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 25.4.2017 yrityskaupan, jossa Posti Group Oyj ja SOLEMO Oy perustavat sisälogistiikkapalveluja tarjoavan yhteisyrityksen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla, sillä yrityskaupan osapuolten osuus sisälogistiikan markkinoilla on vähäinen.

Posti Group Oyj on Posti-konsernin emoyhtiö. Posti on logistiikkapalveluiden tuottaja, jonka toimialaan kuuluu muun muassa posti- ja viestinvälitystoiminta, kuljetus, varastointi, rahtaus, huolinta ja muu palvelulogistiikkatoiminta sekä koti- ja hoivapalvelut.

SOLEMO Oyon SOL-konsernin emoyhtiö. SOL-konserni tarjoaa kiinteistöpalveluja, henkilöstövuokrausta ja logistiikkapalveluja.

Posti Groupin ja SOLEMOn yhteisyritys tulee tarjoamaan sisälogistiikan palveluja eli asiakkaan tiloissa ja järjestelmillä tapahtuvaa tavaroiden, esineiden ja aineiden käsittelyä sekä tähän työhön liittyvien tietojärjestelmien ja laitteiden käyttöä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätösestä

Lisätietoja: tutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.