KKV godkände företagsaffären mellan Posti och SOLEMO

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände x.4.2017 en företagsaffär enligt vilken Posti Group Abp och SOLEMO Oy grundar ett samföretag som fokuserar på tjänster inom inomhuslogistik. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden, eftersom marknadsandelen för de involverade parterna på marknaden för inomhuslogistik är liten.

Posti Group Abp är Posti-koncernens moderbolag. Posten levererar logistiktjänster och fokuserar på bland annat post och kommunikation, transport, lagring, frakt, spedition och servicelogistik samt på hem- och vårdtjänster.

SOLEMO Oy är SOL-koncernens moderbolag. SOL-koncernen tillhandahåller fastighetstjänster, bemanningstjänster och logistiktjänster.

Posti Groups och SOLEMOs samföretag kommer att tillhandahålla tjänster inom inomhuslogistik, dvs. hantering av varor, föremål och ämnen i kundernas lokaler och med deras system samt användning av relaterade datasystem och utrustningar.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:forskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.