KKV hyväksyi Postin ja Veinen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 16.6.2016 yrityskaupan, jossa Posti Oy hankkii Veine Oy:n.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei estä olennaisesti kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla, sillä Postin ja Veinen liiketoiminnoissa on vain vähäisiä päällekkäisyyksiä.

Posti tarjoaa postipalvelujen lisäksi paketti- ja logistiikkapalveluja, ja toimittaa jonkin verran elintarvikekuljetuksia.  Veine on logistiikka-alan yritys, jonka toiminta koostuu erilaisista kuljetus- ja varastointipalveluista. Kuljetuspalvelujen osalta Veine on erikoistunut kylmäketjun säilymistä vaativiin elintarvikekuljetuksiin ja yhtiön kaikki varastot ovat lämpösäädeltyjä kylmävarastoja. Postilla ei ole lainkaan lämpötilasäädeltyä kuljetuskalustoa tai kylmävarastointia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335