KKV godkände Postis förvärv av Veine

Den 16 juni 2016 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Posti Ab förvärvar Veine Oy.

Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av denna, eftersom Posti och Veine endast har lite överlappande affärsverksamhet.

Utöver posttjänster tillhandahåller Posti paket- och logistiktjänster och levererar i viss utsträckning livsmedelstransporter.  Veine är ett företag inom logistikbranschen och sköter olika typer av transport- och magasineringstjänster. Inom transporttjänster har Veine specialiserat sig på livsmedelstransporter som kräver en obruten kylkedja, och bolagets samtliga förråd är temperaturreglerade kallförråd. Posti har inga temperaturreglerade transportfordon eller kallförråd.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, telefon 029 505 3335