KKV hyväksyi Powerfluten ja Harvestian yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 10.11.2016 yrityskaupan, jossa Powerflute Oyj hankkii Vapo Oy:n osuuden Harvestiasta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla, eikä yrityskaupalla ole haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Powerflute on paperiteollisuusyhtiö, joka toimii Powerflute-konsernin emoyhtiönä. Powerflute-konserniin kuuluu kolme operatiivista yhtiötä: Corenso, Powerfluteen kuuluva Savon Sellu Oy ja Harvestia.

Yrityskaupan kohteena oleva Harvestia on Powerfluten ja Vapon yhdessä omistama puunhankintayhtiö, joka ostaa puukuitua Kuopiossa toimivan Savon Sellun tarpeisiin sekä hankkii puuta yhteistyökumppaneilleen.  Ennen yrityskaupan toteutumista Harvestia on myynyt suuren osan puusta omistajilleen, eikä yritysjärjestely olennaisesti muuta tätä toimintaa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335.