KKV godkände Powerflutes förvärv av Harvestia

Den 10 november 2016  godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Powerflute Oyj förvärvar Vapo Ab:s andel av Harvestia.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland och det har inga skadliga konkurrenseffekter.

Powerflute är ett pappersindustribolag och Powerflute-koncernens moderbolag. Powerflute-koncernen omfattar tre operativa bolag: Corenso, Powerflute Savon Sellu Oy och Harvestia.

Harvestia, som är föremål för förvärvet, är ett virkesanskaffningsbolag som ägs gemensamt av Powerflute och Vapo. Bolaget skaffar träfiber för Savon Sellu i Kuopio och virke för sina samarbetspartners.  Före det aktuella förvärvet har Harvestia sålt en stor del av virket till sina ägare, och företagsarrangemanget kommer inte i någon väsentlig mån att ändra denna verksamhet.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, telefon 029 505 3335.