KKV hyväksyi Sågholmenin ja PMC Groupin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 26.11.2015 yrityskaupan, jossa Sågholmen AB hankki yksinomaisen määräysvallan PMC Group AB:ssa.

Sågholmen on ruotsalaisen pääomasijoitustoimintaa harjoittavan Nordstjernan AB:n tytäryhtiö. Ruotsalainen PMC toimii Suomessa tytäryhtiönsä PMC Polarteknik Oy Ab:n kautta, joka on hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien ja -palveluiden toimittaja. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei estä olennaisesti kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.