KKV godkände företagsförvärv mellan Sågholmen och PMC Group

Konkurrens- och konsumentverket godkände den 26 november 2015 ett företagsförvärv där Sågholmen AB skaffade ensam bestämmanderätt i PMC Group AB.

Sågholmen är ett dotterbolag till svenska Nordstjernan AB, som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet. Svenska PMC verkar i Finland via sitt dotterbolag PMC Polarteknik Oy Ab, som levererar hydraulik- och pneumatiksystem och -tjänster. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.