KKV hyväksyi Sector Alarmin ja G4S Security Servicen välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 8.3.2016 yrityskaupan, jossa Sector Alarm Large AS hankki G4S Security Services Oy:n. Yrityskaupan osapuolet tarjoavat vartiointi- ja turvallisuuspalveluita Suomessa.

KKV tutki yrityskaupan kilpailuvaikutuksia vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden, rahankäsittely- ja arvokuljetuspalveluiden sekä turvatekniikan järjestelmien markkinoilla Suomessa. Viraston selvitysten perusteella yrityskauppa ei estä olennaisesti kilpailua tai aiheuta merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia kyseisillä markkinoilla. Markkinoille jää kaupan jälkeen myös muita suuria toimijoita, kuten Securitas ja ISS Security.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
etunimi.sukunimi@kkv.fi