KKV hyväksyi Sponsor Fund IV:n ja StaffPoint Holdingin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 24.10.2017 yrityskaupan, jossa Sponsor Fund IV Ky hankkii yksinomaisen määräysvallan StaffPoint Holding Oy:ssä. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sponsor Fund IV Kyon Sponsor Capitalin hallinnoima rahasto. Sponsor Capital on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin, jotka toimivat kotimaassa tai ovat jo laajentuneet ulkomaille.

StaffPoint Holding Oy on suomalaisen henkilöstöalan konsernin StaffPointin emoyhtiö. StaffPoint tuottaa henkilöstö- ja rekrytointipalveluja sekä valmennuspalveluja asiakkailleen. Konserniin kuuluvat StaffPoint Holdingin tytäryhtiöt Suomessa, Baltiassa ja Espanjassa.

KKV:n antama päätös julkaistaan myöhemmin viraston verkkosivuilla.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.