KKV godkände företagsförvärv mellan Sponsor Fund IV och StaffPoint Holding

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 24.10.2017 företagsförvärv, där Sponsor Fund IV Ky förvärvar ensamt bestämmande inflytande i StaffPoint Holding Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

Sponsor Fund IV Ky är en fond som förvaltas av Sponsor Capital. Sponsor Capital är en riskkapitalinvesterare som främst placerar i små och medelstora finländska företag som är verksamma i Finland eller redan har expanderat utomlands.

StaffPoint Holding Oy är moderbolag till StaffPoint som är en finländsk koncern inom personalbranschen. Företaget tillhandahåller personal- och rekryteringstjänster samt coachingprogram för sina kunder. StaffPoint Holdings dotterbolag i Finland, Baltikum och Spanien hör till koncernen.

KKV:s beslut publiceras senare på verkets webbsidor.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.