KKV hyväksyi Telian ja Nebulan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 7.6.2017 yrityskaupan, jossa Telia Company Ab hankkii Nebula Top Oy:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla on joitakin päällekkäisiä toimintoja yrityksille tarjottavissa IT-palveluissa.

Telia on Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva teleoperaattori, joka tarjoaa kiinteän verkon ja matkaviestintäverkon tietoliikennepalveluja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Telia on Ruotsissa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja Telia-konsernin emoyhtiö.

Nebula on suomalainen ICT- ja pilvipalveluyritys, joka tarjoaa yritysasiakkaille verkkopalveluja, pilvipalveluja ja käyttöpalveluja.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.