KKV godkände Telias förvärv av Nebula

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 7 juni 2017 en affär där Telia Company Ab förvärvar Nebula Top Oy. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden. Parterna i förvärvet har vissa överlappande verksamheter inom IT-tjänster för företag.

Telia är en teleoperatör som verkar i Norden och Baltikum och erbjuder datakommunikationstjänster i fasta och mobila nät för företags- och konsumentkunder. Telia är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och Teliakoncernens moderbolag.

Nebula är ett finländskt ICT- och molntjänstföretag som erbjuder företagskunder nät-, moln- och drifttjänster.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.