KKV hyväksyi Terra Firman, Aurora Modularin, Sun Hung Kai & Co.:n ja Parmacon yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 18.10.2018 yrityskaupan, jossa Terra Firma Special Opportunities Fund IV, L.P., Aurora Modular S.a.r.l ja Sun Hung Kai & Co. Limited hankkivat yhteisen määräysvallan Parmaco Oy:ssä.

Terra Firma Special Opportunities Fund IV, L.P. kuuluu englantilaisen pääomasijoittajan omistaman Terra Firma -yritysryhmän portfolioon. Aurora Modular S.à.r.l. on yritysjärjestelyä varten perustettu yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Metric Capital Partners LLP. Sun Hung Kai & Co. Limited on pääomasijoitusyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Hong Kongissa.

Parmaco Oy on Parmaco-konsernin emoyhtiö, joka vuokraa suunnittelemiaan ja valmistamiaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia tilaratkaisuja, kuten päiväkoti-, koulu-, toimisto- ja hoivatiloja julkiselle sektorille, yksityisille yrityksille sekä teollisuudelle.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa Suomen markkinoilla eikä osapuolten välillä ole vertikaalisia yhteyksiä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

  • erikoistutkija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.