KKV godkände företagsförvärvet mellan Terra Firma, Aurora Modular, Sun Hung Kai & Co och Parmaco

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 18.10.2018 ett företagsförvärv där Terra Firma Special Opportunities Fund IV, L.P., Aurora Modular S.a.r.l och Sun Hung Kai & Co. Limited förvärvar gemensamt bestämmande inflytande i Parmaco Oy.

Terra Firma Special Opportunities Fund IV, L.P. hör till Terra Firma-företagsgruppens portfölj som ägs av en engelsk kapitalinvesterare. Aurora Modular S.à.r.l. är ett för företagsarrangemanget grundat bolag där bestämmande inflytande utövas av Metric Capital Partners LLP. Sun Hung Kai & Co. Limited är ett kapitalinvesteringsbolag med huvudkontor i Hongkong.

Parmaco Oy är moderbolag i Parmaco-koncernen. Bolaget hyr ut lokallösningar som det planerat och tillverkat efter kundernas behov, som daghems-, skol-, kontors- och vårdlokaler för den offentliga sektorn, privata företag samt industrin.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Parterna i företagsförvärvet har inte överlappande affärsverksamhet på marknaden i Finland och det finns inga vertikala kopplingar mellan parterna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • specialforskare Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.