KKV hyväksyi TerraWisen ja Konevuoren yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 28.6.2017 yrityskaupan, jossa TerraWise Oy ostaa Konevuori Oy:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla estä kilpailua Suomen markkinoilla. Osapuolten markkinaosuus maanrakennus- ja kiviainesmyynnin markkinoilla jää kaupan jälkeenkin vähäiseksi, ja markkinoille jää monia suurempia kilpailevia toimijoita.

TerraWise on TerraWise-konsernin emoyhtiö, joka harjoittaa maan-, yhdyskunta-, viher- ja ympäristörakentamista sekä kivi- ja maa-aineksen kauppaa.

Konevuoren toimialaan kuuluu maanrakennusliikkeen harjoittaminen, konekaivuutoiminta sekä maanrakennuskoneiden kauppa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.